Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Vores vision & værdier

Vision i Børnehuset Egevolden - børn i bevægelse:

At skabe en aktiv hverdag, med et fysisk og psykisk miljø, hvor "legen er vejen" og hvor børn og voksne oplever bevægelsesglæde. Herigennem hvori der udvikles et pædagogisk reflekteret syn på barnet i bevægelse.

Alle børn skal være fysisk aktive minimum 60 minutter pr. dag af minimum 10 minutters varighed.
Mindst 3 gange pr. uge skal der være høj intensitet aktiviteter af 30 minutters varighed.


Vores overordnede værdiord er FUN – Fællesskab, Udvikling, Nærvær. Og det er dette, der er fundamentet for Børnehuset Egevolden, og som afspejler sig i vores kultur og pædagogiske praksis.

Fællesskab, fordi vi ved, at alle børn har brug for at være en del af meningsfulde fællesskaber. Det betyder, at vi har fokus på fællesskaber i hverdagen - både de store og de små - og både de fællesskaber, der opstår gennem planlagte pædagogiske aktiviteter, og dem der opstår gennem den frie leg. Vi arbejder på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, da det netop er gennem meningsfuld deltagelse i fællesskaber, at den sociale kompetence udvikles. Gennem relationer skabes barnets fundament for udvikling og læring.

Udvikling fordi udvikling sker hele tiden. Vi udvikler os i de relationer og kontekster vi indgår i, både som enkelt individ og som en gruppe. Det er vigtigt for os i Børnehuset Egevolden at møde barnet lige præcis dér, hvor det er, og vores udgangspunkt er altid i det enkelte barns behov og ressourcer.

Nærvær fordi vi mener, at alle børn har krav på at blive mødt af voksne, som er tilstede både fysisk og psykisk. I Børnehuset Egevolden er det vigtigt for os at være nærværende. Der er brug for voksne som lytter, anerkender og er åbne overfor det, som barnet kommer med. Vi arbejder i øjenhøjde og tillægger det stor værdi at være tilgængelige voksne, dér hvor børnene er.

Vores værdiord er også fundamentet i forældresamarbejdet. Vi har fokus på det tætte forældresamarbejde, hvor dialog og respekt er måden, hvorpå vi arbejder på at skabe et fællesskab, hvor forældrene føler mening med at være en del af hverdagen i institutionen. Vi ser det som en stor ressource, at vi i fællesskab kan skabe de bedste vilkår for det enkelte barn.

Børnehuset Egevolden er en institution, hvor ikke kun børn, men også forældre føler sig velkomne og trygge - velvidende at vi sammen skaber de bedste betingelser for et godt børnemiljø.