Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Fagligt fokus

Nedenfor beskrives vores teoretiske og metodiske tilgang i Børnehuset Egevolden

Vores faglige tilgang tager udgangspunkt i Sterns udviklingsteori om barnets udvikling og Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling (ZNU). Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang, idet vi kigger rundt om hele barnet og de systemer barnet indgår i. Ved at arbejde systemiske er vi opmærksomme på de systemer der er i institutionen - hvilket syn vi har på børnene, hvordan systemet påvirker børnegruppen og hvordan vi bedst sikrer den nødvendige udvikling.
Vi skal have en forståelse for børn og deres familie relationer og forsøge at møde børnene ud fra de systemer, de kommer fra.
  Vi har en forståelse for at børn er et produkt af deres familiesystem og er opmærksomme på, at børnene er i mange forskellige systemer igennem dagen.
Vores slogan er ”Børn i bevægelse” og skal forstås, som børn både i fysisk bevægelse og kognitiv bevægelse. Det er både hovedet og kroppen, der bliver klogere af at blive brugt. Vores pædagogiske aktiviteter udspringer fra børnenes interesser og behov.

Vi bruger SMITTE-modellen når vi arbejder med at definere vores overordnede pædagogiske praksis, som f.eks. når vi definerer vores måltidspolitik, pædagogik i garderoben, på legepladsen, overordnede temaer.

Vi har siden januar 2019 haft praksiskonsulenter tilknyttet institutionen, som en del af et projekt fra Socialstyrelsen. Sammen med praksiskonsulenterne har vi praktiseret aktionslæring, for at styrke læringsmiljøer af høj kvalitet gennem hele dagen i institutionen og skabt en øget evalueringskultur. Aktionslæring er blevet en fast del af vores stuemøder, fagligt fokuseret træning (FFT-møder) og personaledage.

Vi arbejder ud fra ugeplaner, hvor vi har fastlagt pædagogiske aktiviteter over fire uger. Alle pædagoger har forberedelsestid som bruges til at lave ugeplaner, handleplaner, ugeskriv mm.

En gang om måneden afholder vi FFT-møder på tværs af afdelingerne i institutionen. De foregår som debatgrupper, hvor vi drøfter, debattere og reflekterer sammen med kolleger over konkret faglitteratur, temaer, pædagogiske udfordringer, nye tiltag, pædagogiske redskaber og mange andre spændende ting.  

Alle personaler kommer på kursus i ”Sammen om barnet”, som har fokus på det gode forældresamarbejde. I efteråret 2019 kommer nogle personaler på kursus som faglige fyrtårn, med formålet om at fremme den faglige refleksion og udvikling i daginstitutionen.