Forældresamarbejde

I Børnehuset Egevolden vægter vi samarbejdet med forældrene højt. Vi mener, at I forældre er eksperter på lige netop jeres barn og at I har så meget vigtig viden om lige netop jeres barn, som er vigtig for os at vide.

Det er vores ansvar at sikre, at vi får opbygget et godt samarbejde med jer forældre.

I dagligdagen informerer vi kort om, hvordan jeres barn har haft det i løbet af dagen. Hver stue har en side på vores forældreintra Aula, hvor I kan læse om dagens aktiviteter og hvilke kompetencer der har været i brug.

Derudover har vi også en Instagram profil, hvor I kan følge vores hverdag. https://www.instagram.com/egevolden/ 

Forældremøder og samtaler

Vi holder to forældremøder om året. Et om foråret og igen i efteråret. Ved efterårsmødet vil der nogle gange være foredragsholder, andre gange vil det pædagogiske personale give jer indblik i jeres barns hverdagsliv hos os. Om foråret vil der være valg til forældrebestyrelsen og årsberetning fra leder og bestyrelsesformanden.

Derudover tilbyder vi jer en samtale ca. tre måneder efter, at jeres barn er startet hos os. Dette er en trivselssamtale, hvor vi taler om, hvordan indkøringen er gået, hvordan jeres barn er faldet til, generel trivsel og hvad I forældre ellers finder relevant at tale om. Samtalen er et tilbud og derfor ikke noget, I som forældre skal takke ja til. Vi håber selvfølgelig, at I har lyst til det.

Vores forventninger til jer som forældre

Når jeres barn starter hos os, skal I udfylde et stamkort på vores forældreintra Aula. Hvis der sker ændringer i de oplysninger I har udfyldt, er det vigtigt, at I opdaterer disse, da det er vores mulighed for at kunne få fat på jer, hvis der er brug for det.  

I skal sørge for, at jeres barn har overtøj og fodtøj, som passer til årstiden. Spørg os eventuelt, hvis I er i tvivl. Jeres barn får ved start en kurv til skiftetøj, hvori der skal ligge mindst et og gerne to hele sæt tøj som passer til jeres barn. Disse sæt skal være fra inderst til yderst, altså undertøj/bodystocking, bluse, bukser, strømper. Jeres barn skal også have et par sutsko gerne med navn i. Det er en god ide, hvis disse sutsko er bløde og bøjelige.

Vi forventer, at alle børn er friske og raske, når de bliver afleveret, således at de kan følge en hverdag i institutionen. Holder jeres barn en fridag eller er syg, vil vi meget gerne vide det. I skal give besked om fravær via Aula og gerne så tidligt som muligt. Ved sygdom over en længere periode, vil vi bede jer om at ringe til os, i forhold til eventuel smitte.

Er der noget i dagligdagen, som I bekymrer jer om eller undrer jer over, så kom og fortæl os om det, så vi kan få en dialog om det. Ved at I stiller undrende spørgsmål, bliver vi mere bevidste om vores pædagogik og dagligdag.

Mange børn har svært ved at sige farvel til deres forældre om morgenen. Det er derfor vigtigt, at afleveringen bliver så kort som muligt, så jeres barn kan komme i gang med dagens aktiviteter og skabe relationer hos pædagogerne og de andre børn.

Børn med behov for ekstra pædagogisk indsats

Vi er opmærksomme på alle børns trivsel og udvikling.

Hvis vi observerer at jeres barn ikke trives i institutionen informerer vi jer herom. Vi ser først på de fysiske rammer for, at se om der kan ændres noget i institutionen. Hvis jeres barns trivsel ikke forbedres vil vi indkalde jer til en samtale, hvor vi drøfter hvordan vi i fællesskab kan støtte jeres barn på den bedste måde.  

Hvis der i samråd med jer vurderes, at der fortsat er bekymring for jeres barns trivsel og udvikling, og der er behov for særlig støtte og opmærksomhed, vil vi udarbejde en handleplan for jeres barns hverdag i institutionen.

I nogle tilfælde kan det være relevant, at inddrage professionelle samarbejdspartnere, som kan hjælpe jer som familie.