På vej i skole

Børn i Hvidovre Kommune skal starte i skole i det kalenderår, de fylder 6 år. Det betyder, at alle kommende skolebørn stopper i børnehaven den sidste hverdag i april.

Vi holder afslutning for kommende skolebørn på deres sidste dag i børnehaven. Forældre og søskende inviteres til diplomoverrækkelse og efterfølgende holdes der fest, kun for de kommende skolebørn og personale.

De kommende skolebørn tilknyttes vores uglegruppe. Her mødes de to formiddage om ugen (torsdag og fredag) og arbejder med forskellige aktiviteter, der er målrettet aldersgruppen. Formålet er at styrke de kompetencer, der er grundlaget for, at start i SFO og skole bliver en succes. Udgangspunktet for arbejdet i denne gruppe er stadig med fokus på leg, men samtidig er det også en lille forsmag på skolelivet som venter rundt om hjørnet.

I forbindelse med opstart af uglegruppen inviteres alle forældre med kommende skolebørn til en forældresamtale, hvor vi taler om jeres barns trivsel og generelle udvikling, samt om der er noget, vi skal være særlig opmærksom på, i forhold til at gøre jeres barn skoleklar.