Præsentation

Vi er en integreret institution med ca. 90 dejlige børn i alderen 0-6 år, samt 18 engagerede voksne. Vi er beliggende i det skønne Egevolden og placeret tæt på grønne områder med Volden og skoven lige om hjørnet. Vi er omgivet af lave etageejendomme og masser af grønne arealer og offentlige legepladser, som vi flittigt benytter. Der er ca. 250m til Avedøre Station, så vi har mulighed for, at komme hurtigt omkring med bus og tog.

Vi har til huse i to afdelinger, adskilt af en offentlig sti. I det ene hus holder vuggestuen til. Der er tre stuer – Musvitterne, Mejserne og Lærkerne samt en dejlig legeplads med rutchebaner, en trampolin, et legehus og en stor redegynge.
I den anden afdeling befinder børnehaven sig. Der er også tre stuer – Svalerne, Rødkælkene og Viberne. Børnehaven har desuden en stor legeplads med en boldbane, bålplads, trampoliner, karrusel og gynger.
Der er i gennemsnit 36 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn, og der er tilknyttet tre voksne til hver gruppe. Typisk to pædagoger og en medhjælper. Derudover er der to faste medarbejdere i køkkenet og selvfølgelig Leder og Souschef.
I vuggestuen befinder sig vores køkken, som i 2017 fik guldmærke og elitesmiley. Køkkenet sørger for sund, varieret og minimum 90% økologisk mad til samtlige børn i institutionen.

Vi har også 3 el ladcykler, som vi har mulighed for at tage på tur i, samt et stort antal af løbecykler til både børn og voksne. Løbecyklerne bruges både på legepladsen og til cykelture ud af huset. 

Luk alle
Åbn alle

Vi er en aldersintegreret daginstitution med børn i mellem 0 – 6 år. Der er 2 afdelinger. En vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling i to separate bygninger med hver sin tilhørende legeplads. I hvert hus er der 3 stuer.

Vores adresse er:

Egevolden 126 – 128

2650 Hvidovre

Mandag kl. 6.30 – 17.00

Tirsdag til fredag 6.30 – 16.45

Vi åbner og lukker i begge afdelinger

I Børnehuset Egevolden går der ca. 90 børn hvoraf ca. 36 er i vuggestuen. Børnene bliver hver dag mødt af en engageret personalegruppe som består af både pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, køkkenpersonale, ledelse og faste vikarer som hjælper til når der er brug for det. I perioder kan der også være personer i jobtræning, fleksjob og studerende i praktik tilknyttet huset.

Børnehuset Egevolden er funderet på værdier. Vores pædagogik udspringer dels af vores værdier og dels af vores fælles teoretiske referenceramme, bestående af Daniel Sterns ”Udviklingsteori”, samt Vygotskys teori om ”Zonen for nærmeste Udvikling” (ZnU).  Vi arbejder systematisk med ugeplaner og holder meget af, at arbejde med fællestemaer i hele huset. Vi har fokus på, at børn lærer med hele kroppen. Vores slogan ”Børn i bevægelse” skal forstås, som børn både i fysisk bevægelse og kognitiv bevægelse. Det er både hovedet og kroppen, der bliver klogere af at blive brugt. Vores pædagogiske aktiviteter udspringer fra børnenes interesser og behov.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale er forudsætning for, at børnene trives i institutionen. Derfor er det vores mål, at der er en atmosfære af tillid, tryghed og åbenhed, og at forældrene indgår som en naturlig del af vores hverdag. Vores mål er, at forældrene føler sig velkomne og trygge ved, at aflevere deres børn og at opnå en god kontakt, som bygger på gensidig tillid og respekt. Vi tager derfor individuelle hensyn til forældre og børn, og sikrer at forældrene får indflydelse på deres barns hverdag

Vi vægter den daglige dialog med forældre meget højt og bestræber os på, at afsætte tid til den daglige lille snak om stort og småt. Oftest har vi lidt mere tid om eftermiddagen. Hvis du har behov for en længere snak med os, er du velkommen til at aftale et tidspunkt, hvor vi så kan afsætte mere tid til dette.

Alle personaler i Børnehuset Egevolden har været med i et uddannelsesforløb der hedder ”Sammen om barnet”, hvor vi bliver uddannet i forskellige metoder og trænet i, at udvikle et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene omkring deres barn.

Vi inviterer til en forældresamtale når dit barn ca. har været her i 3 mdr., men hvis der er behov for en samtale før, er der altid mulighed for det.

Der afholdes to forældremøder om året. Et om foråret, hvor der blandt andet skal vælges repræsentanter til bestyrelsen. Et om efteråret, hvor det handler om stuerne, pædagogik og børn generelt.

Det er ligeledes også altid muligt at bede om en samtale med ledelsen - ring eller mail til os. Se kontakt info på forsiden

To gange om året bliver alle børn trivselsvurderet i TOPI. Langt de fleste børn trives og har det godt i institutionen. De vil placere sig i gruppen ”normal” indsats og med dem fortsætter vi vores pædagogiske arbejde som hidtil og vi fortsætter samarbejdet med forældrene som hidtil.

Der er en mindre gruppe børn, som vil placere sig i en gruppe, som kræver en fokuseret indsats. Forældrene til børn i denne gruppe vil blive inviteret ind i et samarbejde med pædagogerne omkring deres barns trivsel.

En lille gruppe børn vil placere sig i en gruppe der har behov for en særlig skærpet indsats. Forældre til børn i denne gruppe vil blive inviteret ind i samarbejdet, hvor der også er mulighed for at inddrage tværfaglige samarbejdspartnere (for eksempel psykologer, talepædagoger, familierådgiver og andet). Det tværfaglige samarbejde sker altid med forældrenes accept

Vuggestueafdelingen åbner kl. 6.30. Fra 6.30-7.30 er der mulighed for at spise morgenmad for de børn, der ikke har haft mulighed for det hjemme.

Hver morgen holdes der morgensamling kl. 9.00, hvor vi starter med at ”tjekke ind” på stuen og byder velkommen til alle børn. Der synges bla sange, leges fælleslege og fortælles historier. Det skaber et socialt fællesskab, styrker sproget og udvikler børnenes opmærksomhed. Men vigtigst af alt, så elsker børnene at synge og bruge deres krop!

Når vi holder samling, skaber vi et rum, hvor børnene er til stede om noget sammen. Det udvikler en fællesskabsfølelse, når vi alle er samlet og siger godmorgen til hinanden inden dagens program starter. Børn føler sig trygge i den forudsigelighed, der er i gentagelser og lærer samtidig noget nyt for hver gentagelse. Derfor prioriterer vi, at vi får afholdt samling hver dag og at alle børn har mulighed for, at deltage i samlingen.

Efter morgensamlingen bliver børnene tilbudt lidt at spise og drikke.

Mellem kl. 9.20 og 10.45 foregår de planlagte pædagogiske aktiviteter.

Kl. 10.45 serveres der frokost til alle børnene. Maden er tilberedt i vores eget køkken af vores engagerede køkkenmedarbejdere. Maden er tilberedt af økologiske råvarer. Børnehuset Egevolden har fået det økologiske guldmærke fra fødevarestyrelsen. Ugens menuplan kan ses på opslagstavlen på Aula.

Efter frokost bliver børnene puttet. Alt efter alder, tryghed og størrelse puttes de i barnevogne samt krybber og sover udendørs indtil de er to år. Børn over to år sover på en madras på en stue. De børn der har behov for at sove mere end en gang om dagen, bliver puttet efter behov. De børn som ikke sover til middag kan komme over i børnehaven og lege i middagsstunden. 

Eftermiddagsmad tilbydes fra ca kl. 14.00 – 14.30. derefter er der forskellige lege enten inde eller ude, til børnene bliver hentet og vuggestuen lukker.

Børnehaven åbner kl. 6.30, hvor der er morgenmad til kl. 7.30 for de børn der ikke har haft mulighed for at spise hjemme. Ca kl. 8.00 åbner alle stuer op.

Kl 9.00 er der morgensamling på stuerne, hvor vi synger med børnene, taler måske om det aktuelle pædagogiske tema, fortæller om hvad der skal ske i løbet af dagen, årstider, måneder, dage osv. Børnene er aktive deltagere og støttes enten af en voksen eller ved hjælp fra en ven. Det udvikler og styrker fællesskabet mellem børnene på stuen. Til slut er der lidt at spise og drikke til børnene. Vi prioritere meget højt, at vi får afholdt samling hver dag og at alle børn har mulighed for at deltage i samlingen, så vi henstiller til at I aflevere jeres børn inden kl. 9.00.

Mellem kl 9.30 og 11.00 vil der foregå forskellige pædagogiske aktiviteter med børnene. De konkrete aktiviteter kan man se på ugeplanen.

Kl. 11.00 spiser børnene frokost. Maden er tilberedt i vores eget køkken af vores engagerede køkkenmedarbejdere. Maden er tilberedt af økologiske råvare. Børnehuset Egevolden har fået det økologiske guldmærke fra fødevarestyrelsen. Ugens menuplan kan ses på opslagstavlen på Tabulex.

Efter frokosten går vi på legepladsen. Vi går ud i alt slags vejr, så det er rigtig godt for dit barn at have overtøj med som passer til årstiden og temperaturen. Der kan være enkelte børn, der har behov for at hvile sig efter frokost og det er der mulighed for.

Kl. 14.00 er der eftermiddagsmad hvor alle børn tilbydes frugt, grønt, brød eller andet, samt mælk/vand.

Mellem kl 14.00 – 16.00 er børnene i mindre legegrupper og børnene begynder at blive hentet.

Kl. 16-16.45/17 - børnene samles på én stue indtil børnehaven lukker

Børnehuset Egevolden serverer hver dag hjemmelavet og 90% økologisk mad til alle vores børn. Selve køkkenet er placeret i vuggestueafdelingen og der er to engagerede køkkenmedarbejdere, der hver dag sørger for at at lave god og velsmagende økologisk mad til børnene.  

Pædagogerne laver selv morgenmaden til de børn der møder tidligt ind og ikke har spist hjemmefra, den består typisk af havregrød, gryn, brød med smør/ost og mælk. Der er morgenmad mellem kl. 6.30 og 7.30 i børnehaven.

Kl.9.00 er der formiddagsmad som typisk er frugt, grøntsager, hjemmebagt knækbrød eller andet.

Kl. 10.45 er der frokost i vuggestuen og kl. 11.00 er der frokost i børnehaven. Maden transporteres til børnehaven i mobilt varmeskab lige inden servering.

Børnene hjælper på skift med til at dække bord og rydde af igen, samt kører rullebordene i køkkenet.

Ca kl. 14.00 er der eftermiddagsmad i hele huset, for eksempel bestående af hjemmebagte boller, bagte kartoffelbåde med dip, vandmelonpizza samt mælk.

Når vi skal på tur kan vi bestille madpakker i køkkenet.

Børnene bliver løbende tilbudt vand at drikke

Aula er vores kommunikationsplatform, hvor der vil være informationer og beskeder til forældre. Det er også der at vi lægger billeder ind af hverdagen i institutionen, anmoder om ferieregistrering mm. Det er ligeledes muligt for forældrene at skrive beskeder, både til andre forældre, til stuerne eller ledelsen.  

På Aula tjekker vi børnene ind, når de afleveres om morgenen og ud igen når de hentes om eftermiddagen.   

Når dit barn starter i Børnehuset Egevolden vil vi guide dig til at komme på Aula, hvis du ikke har erfaring med det. 

Børnehuset Egevolden har hen over året forskellige traditioner både for børn og for forældre. Se årsplanen

Ferie meldes på Aula så tidligt som muligt, så vi også kan planlægge personalets ferie.

Fridage meldes på Aula senest kl. 8.30 (gerne før) så vi har mulighed for at planlægge dagen.

Når dit barn starter i institutionen, kan der komme reaktioner på alt det nye og der kan være mere modtagelighed for virus. Så du kan forvente, at der vil være nogle sygedage i starten. De allerfleste børn opbygger modstandsdygtighed, så sygedagene aftager efterhånden. Hvis dit barn er syg, vil vi gerne vide det.  Der er mulighed for at give besked i Aula.

Hvis vi oplever at dit barn bliver utilpas og sløj mens det er i institutionen, vil vi kontakte dig. Det er vigtigt at vide, at når vi tænker på om dit barn er sygt, kigger vi på flere parametre for at få et helhedsbillede. Vi måler som udgangspunkt ikke barnets temperatur, men kigger på barnets velbefindende (humør, spisning, søvn, energiniveau og fremtoning).

I pædagogisk regi taler vi om overgange når barnet skal flyttes fra et miljø til et andet. Typisk fra hjemmet til institutionen eller fra vuggestuen til børnehaven.

Fra hjem til institution

Den første overgang som dit barn mærker er, når det starter i daginstitution. Det er vigtigt at den første overgang opleves som tryg for dit barn og du skal som forælder, derfor forvente at sætte god tid af til indkøring, samt lade dit barn have korte dage i den første tid.

Når Pladsanvisningen giver dig besked om, at dit barn har fået plads i Børnehuset Egevolden, bedes du kontakte ledelsen. Vi kan fortælle hvilken stue dit barn skal starte på, samt evt tilbyde en rundvisning inden du beslutter, om det er det rigtige sted for dig og dit barn.

Der formidles kontakt til de personaler, der er på den pågældende stue og der lægges en indkøringsplan i fællesskab, hvor I laver aftaler for en indkøringsplan. Vi vil gerne have du er her de første dage/uge sammen med dit barn. Personalet ved erfaringsmæssigt, at det tager et par uger at indkøre et barn, men det er jo dig som forælder, der kender dit barn bedst og ved hvad det har behov for.

Efter ca. 3 mdr. vil du blive tillbudt en samtale med personalerne på stuen, hvor I drøfter hvordan indkøringen er gået og om der er behov for justeringer (hvis der er behov før kan I altid bede om at få en samtale).

Fra Vuggestue til Børnehave

I Hvidovre rykker børn fra vuggestue til børnehave når de er 2 år og 11 måneder.

Børnehuset Egevolden er en aldersintegreret institution, så der er automatisk plads i vores egen børnehave, hvis dit barn går i vores vuggestue. I perioden op til dit barn skal starte i børnehaven, vil vi systematisk gå på besøg i Børnehaven med dit barn (og med andre børn der også skal rykke i Børnehaven). Du kan derfor opleve at dit barn er klar til at starte i Børnehaven (og det er du måske ikke), da det har været på besøg mange gange.

En gang i kvarttallet inviteres kommende og nybagte børnehaveforældre til et informationsmøde, hvor man kan høre om børnehavens dagligdag og pædagogikken, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Overgangen fra vuggestue til børnehave foregår internt og vi forventer, at barnet har nogle kortere dage den første tid i  børnehaven. Der er mange nye indtryk, nye kammerater, nye voksne, nye forventninger, nye rutiner og nye krav , så dit barn har behov for kortere dage i det første stykke tid. Overgangen fra vuggestue til børnehave vil ske i dialog med dig som forælder. Som altid hvis der er behov for yderligere eller dybere samtale kan du altid bede om det.

Overgang til skole

Det sidste år inden forventet skolestart vil børnene deltage i vores uglegruppe, hvor der laves mere skolerettede aktiviteter. I Hvidovre kommune er der udarbejdet en fast procedure omkring samarbejdet mellem dagtilbud, skole og forældre.