Faglig fokus

Vores faglige tilgang tager udgangspunkt i Sterns udviklingsteori om barnets udvikling og Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling (ZNU). Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang, idet vi kigger rundt om hele barnet og de systemer barnet indgår i. Ved at arbejde systemiske er vi opmærksomme på de systemer der er i institutionen - hvilket syn vi har på børnene, hvordan systemet påvirker børnegruppen og hvordan vi bedst sikrer den nødvendige udvikling.
Vi skal have en forståelse for børn og deres familie relationer og forsøge at møde børnene ud fra de systemer, de kommer fra.  Vi har en forståelse for at børn er et produkt af deres familie system og er opmærksomme på, at børnene er i mange forskellige systemer igennem dagen.
Vores slogan er ”Børn i bevægelse” og skal forstås, som børn både i fysisk bevægelse og kognitiv bevægelse. Det er både hovedet og kroppen, der bliver klogere af at blive brugt. Vores pædagogiske aktiviteter udspringer fra børnenes interesser og behov.

Vi bruger aktionslæring  når vi arbejder med at definere vores overordnede pædagogiske praksis, som f.eks. når vi definerer vores måltidspolitik, pædagogik i garderoben, på legepladsen, overordnede temaer. Aktionslæring er også rammen for vores evaluerende praksis.

Vi har siden januar 2019 haft praksiskonsulenter tilknyttet institutionen, som en del af et projekt fra Socialstyrelsen. Sammen med praksiskonsulenterne har vi praktiseret aktionslæring, for at styrke læringsmiljøer af høj kvalitet gennem hele dagen i institutionen og skabt en øget evalueringskultur. Aktionslæring er blevet en fast del af vores stuemøder, som redskab for vores faglige fyrtårne og personaledage.

Vi arbejder ud fra ugeplaner, hvor vi har fastlagt pædagogiske aktiviteter over fire uger. Alle pædagoger har forberedelsestid som bruges til at lave ugeplaner, handleplaner, ugeskriv mm.